No2527巨乳女神Egg-尤妮丝&朱可儿Flower健身房主题撩人诱惑写真73P模特合集秀人网

No2527巨乳女神Egg-尤妮丝&朱可儿Flower健身房主题撩人诱惑写真73P模特合集秀人网

身有微热,头自汗出,兼有是证者,为水结胸也,宜大陷胸丸攻之。与黄末白末服法同。

或如刀刮竹,或涩而止住者,涩之太过,主液血衰。若论善开郁结,怫热峻疾得利,而效至大,设未痊除而亦难再郁结者,大承气也。

本方药品异名∶马肝石上何首乌,碧莲HT水通可呼。干姜附子汤白通汤白通加人尿猪胆汁汤四逆汤通脉四逆汤茯苓四逆汤理中汤桂枝人参汤附子理中汤治中汤姜附加葱白通剂,更加尿胆治格阳,加草四逆葱通脉,加参茯苓四逆方。

 若腹大满不通与小承气汤微和胃气,勿大泄也。安达岂不尤贤矣乎。

一法为细末,水研如小豆大,温水下二十丸,治积热、劳咳、泻痢甚良。或吐者,止后服。

 其大柴胡证,势更甚者,宜大承气下之。非直指胸中丹田,谓半里之热未成,半表之寒犹在。

Leave a Reply