No5618模特顾楚楚maily脱性感空姐制服露紫色内衣配超薄黑丝诱惑写真87P81P顾楚楚秀人网

No5618模特顾楚楚maily脱性感空姐制服露紫色内衣配超薄黑丝诱惑写真87P81P顾楚楚秀人网

 小儿噤口之证失治,多至不救,其候舌上生疮如黍米状,吮乳不得,啼声渐小,因胎热所致也,法当清热疏利,以龙胆汤主之,若肚腹胀硬,二便不通者,紫霜丸主之,又有一种口吐白沫,牙关紧急者,此胎热内结,复为风邪外袭,当以秘方擦牙散先擦其牙关,吹服辰砂全蝎散,中病即止,不可过服,证退当稠和脾胃,以匀气散主之。 阳黄则为热疸、酒疸,阴黄则为女劳疸、谷疸也。

下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表,温里宜四逆汤,攻表宜桂枝汤。食入即吐,热也;朝食暮吐,寒也。

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则坚,其脾为约,麻子仁此条注详见『伤寒论·阳明篇』内,故不复释。治自死六畜肉中毒,用黄蘖捣屑,取方寸匕服。

呕而腹痛,胃实热也,然必有潮热便□,始宜大柴胡汤两解之。脾、胃二经,出在右关。

其汗沾衣,色正黄如蘖汁,则黄汗之所独也。<目录>卷三\果实菜谷禁忌并治第二十五食躁式躁之「式」字,当是「或」字,应改之。

此方与前半夏干姜汤略同,但前温中气,故用干姜,此散停饮,故用生姜;前因呕吐上逆,顿服之则药力猛峻,足以止逆降气,呕吐立除;此心中无奈,寒饮内结,难以猝消,故分四服,使胸中邪气徐徐散也。肾呻而低微,肾声失正,故知病生肾也。

Leave a Reply