ai换脸www在线观看视频

ai换脸www在线观看视频

少腹急引,谓气上冲,更少腹引阴急痛,乃阴阳易病也,宜烧散。利止里和,表证尚在者,急以桂枝汤解表也。

甚则嗌干,心痛,渴而欲饮,身热肤痛,烦心谵妄。夫痈疽之名,虽有二十,而其要有二。

热甚便实者,减去人参加大黄普济大头天行病,无里邪热客高巅,芩连薄翘柴升桔,蚕草陈勃蒡蓝元。刻日取效。

无论喘急、短气,若气促壅塞不能布息,为有余之实证。重者吹入鼻中。

或头微汗、小便利而微黄者,湿热微也,宜此。一法本方合解毒汤。

凡夹缚,夏三两日,冬五三日解开。 一法本方合解毒汤。

Leave a Reply